Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33

เปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33

วันที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 10.00 น.  ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)  กรุงเทพมหานคร  :  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33  โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมการปกครอง  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  และผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการดังกล่าวด้วย จังหวัดนนทบุรีเป็น 1 ใน 10 จังหวัดของภาคกลางที่รับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดนนทบุรี  โดยในรุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 5 – 20 เมษายน 2561 มีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 25 คน ซึ่งมีทั้งเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ และเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม  พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ 12 ครอบครัวในอำเภอต่างๆของจังหวัดนนทบุรี  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่จากการได้มาพำนักอาศัยที่จังหวัดนนทบุรี

แกลเลอรี่