Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561

วันที่ 6 เมษายน 2561  เวลา 08.50 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ประจำปี 2561  โดยมีพระธรรมกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   และมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  อัยการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอหรือผู้เเทน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีด้วย  ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมพิธีได้ถวายเครื่องราชสักการะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  มีพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี

แกลเลอรี่