Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีทำบุญ ห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ประจำปี 2561

ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีทำบุญ ห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ประจำปี 2561

วันที่ 7 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.  ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยพลโท ฐิติฐาน  สุขศรี  ผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์)  และนายพงษ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรกุล ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 (ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน)  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีทำบุญ ห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์  ประจำปี 2561  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  นายชลธี  ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พลโท ชัยวัฒน์  แสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  ผู้ว่าราชการจังหวัดเรือยนต์หลวง 904  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอเมืองนนทบุรีและภริยา  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรี  และประชาชนร่วมในพิธีด้วย  ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีได้กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พิธีผูกผ้าหลวงพ่อเสือ  พิธีห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ  และกิจกรรมการแสดงมหรสพต่างๆ

แกลเลอรี่