Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Nonthaburi Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 24 กันยายน 25612 เวลา 13.30 น.

นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี โดยมีการติดตาม โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าบ้านคลองตาชม หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด งบประมาณ 161,400 บาท โครงกาส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตตะกร้า/กระเป๋าผักตบรักษ์โลก หมู่ที่ 1 ตำบลพิมลราช งบประมาณ 152,700 บาท และโครงการปลูกสวนครัวทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง งบประมาณ 203,000 บาท ของอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ชั้น 2 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน

แกลเลอรี่