Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Nonthaburi Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชั้น 2 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชั้น 2 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา          ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี โดยมีการติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จำนวน 24 โครงการ ทั้งนี้ คณะทำงานได้ให้คำแนะนำกับอำเภอให้ไปตรวจสอบรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชั้น 2 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน

แกลเลอรี่