Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Nonthaburi Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นประธานกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 1/2563

เป็นประธานกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมาย นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 1/2563  ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 ชั้น 9 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึงร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบ   โรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่