Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

๑. นายสุวิชา  ขำพิทักษ์  

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ

ขนาดไฟล์:1.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง