Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการประสานงานโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการประสานงานโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการประสานงานโครงการ

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1 ครั้ง