Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Nonthaburi Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวเด่น ทส.

ทส.ร่วมงานสถาปนากรมป่าไม้ สานต่อ 5 ภารกิจสู่ปีที่ 125

ทส.ร่วมงานสถาปนากรมป่าไม้ สานต่อ 5 ภารกิจสู่ปีที่ 125

ทส.ร่วมงานสถาปนากรมป่าไม้ สานต่อ 5 ภารกิจสู่ปีที่ 125 The post ทส.ร่วมงานสถาปนากรมป่าไม้ สานต่อ 5 ภารกิจสู่ปีที่ 125 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 18 ก.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/70071

ทปษ.รมว.ทส.’ยุทธพล’นำประชาชนเก็บขยะชายหาด ปลูกจิตสำนึก”วันอนุรักษ์ชายฝั่งโลก”

ทปษ.รมว.ทส.’ยุทธพล’นำประชาชนเก็บขยะชายหาด ปลูกจิตสำนึก”วันอนุรักษ์ชายฝั่งโลก”

ทปษ.รมว.ทส.’ยุทธพล’นำประชาชนเก็บขยะชายหาด ปลูกจิตสำนึก”วันอนุรักษ์ชายฝั่งโลก” The post ทปษ.รมว.ทส.’ยุทธพล’นำประชาชนเก็บขยะชายหาด ปลูกจิตสำนึก”วันอนุรักษ์ชายฝั่งโลก” appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 17 ก.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/70043

ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี The post ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 16 ก.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/70009

“กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานเชิดชูเกียรติ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 300 ราย ที่โดดเด่นในด้านการลดโลกร้อน”

“กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานเชิดชูเกียรติ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 300 ราย ที่โดดเด่นในด้านการลดโลกร้อน”

“กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานเชิดชูเกียรติ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 300 ราย ที่โดดเด่นในด้านการลดโลกร้อน” The post “กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานเชิดชูเกียรติ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 300 ราย ที่โดดเด่นในด้านการลดโลกร้อน” appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 16 ก.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/70008

ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม The post ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 16 ก.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/69991

วราวุธ เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน

วราวุธ เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน

วราวุธ เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน The post วราวุธ เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 14 ก.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/69783

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน The post วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 14 ก.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/69746

รมว.ทส. มอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

รมว.ทส. มอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

รมว.ทส. มอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 The post รมว.ทส. มอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 11 ก.ย. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/69680